Piosenki - Ty na krzyżu zwyciężyłeś świat

Religijne

Ty na krzyżu zwyciężyłeś świat

Ty na krzyżu zwyciężyłeś świat A D A
Pokonałeś śmierć, szatana, grzech A E A
Na święte imię Twe każde kolano zegnie się fis D A E
Wszelka władza, zwierzchność czy moc A D A
Drży gdy imię Twe głoszone jest A E A
Więc my Twój Kościół dziś fis D
głosimy wszędzie triumf Twój A E
Bo chwalebne imię Twe, mocne imię Twe D E A fis
Jedynym jest imieniem D E
W którym Pan Bóg zbawił nas fis D
Imię Jezus, Jezus Pan, Jezus Bóg h D A