Piosenki - Światłem i zbawieniem

Religijne

Światłem i zbawieniem mym

Światłem i zbawieniem mym,
Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan.
Łaską swą prowadzi mnie.
W Jego ręku jest mój los.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

2. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem,
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie,
nawet wtedy ufność swą zachowam.

3. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w jego domu,
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

4. W namiocie swoim mnie ukryje
w chwili nieszczęścia,
schowa w głębi przybytku,
na skałę mnie wydźwignie.

5. Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół,
którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary,
zaśpiewam i zagram psalm Panu.

6. Usłysz Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: †
"Szukaj Jego oblicza".
Będę szukał oblicza Twego, Panie.

7. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj
i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.

8. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.