Piosenki - Słoneczne promyki

Religijne

Słoneczne promyki

C F
1. Kiedy słonko rano wstaje
G G7 C
Jezus mu zadanie daje
F
Musisz dawać ciepło światło
G G7
By się dzieciom żyło łatwo

C G (opuszczone ręce wznosimy do góry poruszając
Ref. Słoneczne promyki Jezusa palcami a nstępnie czynimy znak Jezusa
Zmartwychwstałego)
C G7
To przecież ty i ja (wskazujemy na drugą osobę a następnie
na siebie)

C G (opuszczone ręce wznosimy do góry
Słoneczne promyki Jezusa poruszając palcami a następnie czynimy
znak Jezusa Zmartwychwstałego)
F G7 C
Ogarniają cały świat (robimy niski skłon i rozkładamy nad ziemią ręce)

2. Niech promyki twoje lecą
Niosą miłość wszystkim dzieciom
Niech rozjaśnią cały świat
Aby brata kochał brat

3. My słoneczko też tak samo
Z werwą i ochotą rano
Jak promyki chcemy świecić
Kochać starszych kochać dzieci