Piosenki - Ślepca krzyk

Religijne

Ślepca krzyk

Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmi. / x3

eDCH

7

Wołał: Hej,Pokaż mi drogę /x3


eDC DeDC DeDCPokaż drogę do domu.

H

7Nikodem nocą do Pana szedł. /x3. Wołał doń:

Pokaż mi prawdę /x3

Pokaż prawdę jedyną.Ulicznik za mną wołał co sił. /x3. Wołał: Hej

Pokaż mi życie /x3

Pokaż mi życie prawdziwe.Jezus z krzyża przy drodze rzekł. /x3. Wołał doń:

Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, ja jestem życiem.

Jestem życiem prawdziwym.Każdy z nas dzisiaj woła co sił. /x3. Woła: hej,

Znalazłem drogę, znalazłem prawdę, znalazłem życie.

Mam już życie prawdziwe - Jezus.