Piosenki - Pozdrowiona bądź

Religijne

Pozdrowiona bądź

1. Do Nazaretu gdzie Jej dom D h
z obłoków przybył Boży gość. e A7
I przed Maryją kłania się D G A7
Boży posłaniec Gabriel. GD

Ref.:
Pozdrowiona bądź, G A7
Ciebie dzisiaj prosi Bóg D h
Zechciej Matką Jego być, e A7
Jezusowi daj swój dom. D D7
Pozdrowiona bądź, G A7
Ciebie dzisiaj prosi Bóg D h
Zechciej Matką Jego być, e A7
Jemu daj swój dom. G D

2. Maryja rzekła w sercu swym,
niech wola Pana spełni się.
I pośród ludzi dzięki Niej
zamieszkał Jezus, Boży Syn.

3. Elżbieta pokornie kłania się,
z radością wita krewną swą.
Ty, co Mesjasza dajesz nam,
błogosławioną zawsze bądź.

4. Od tamtej chwili, aż do dziś
maluczkim Pan objawia się.
I przez Maryję w życie twe
Zbawiciel wkroczyć pragnie znów.