Piosenki - Pokój i dobro

Religijne

Pokój i dobro

Pokój i dobro, pokój wam.
Pokój i dobro, pokój wam

Niesiemy wam wieść radosną
franciszkańską nucąc pieśń.
I powtarzając od wieków hasło:
"Pokój i dobro, pokój wam".

Niech dobrem dzielą się jak chlebem,
niech pokój obejmuje świat,
i niechaj w życiu wskazówką wam będą:
"Pokój i dobro, pokój wam".