Piosenki - Ojcze w twoje ręce

Religijne

Ojcze w twoje ręce

Ref: Ojcze w Twoje ręce h e

Powierzam Ducha mego! h A h


1.Całuj mnie pocałunkami Twoich ust D A

Jak słodka Twoja miłość jest e h

Pociągnij mnie biegnijmy D A

Całuj mnie pragnę Ciebiiie e h


2.Napełnij mnie Twoim Słowem
Łoże nasze z zieleni
Chora jestem z miłości
Całuj mnie pragnę Ciebie

3.Powstań wietrze z północy
Powstań wietrze z południa
Wietrze wiej przez mój ogród
Bo omdlewam z miłości

4.Życie ze mnie odeszło
Miły mój się oddalił
Jam jest mego miłego
A On jest cały mój

5.Na cóż budzić ze snu
Moją umiłowaną
Póki nie zechce sama
Póki nie zechce sama
******************************************