Piosenki - Ofiaruje Tobie

Religijne

Ofiaruje Tobie

Ofiaruje Tobie


1.Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me D A h G

Cały jestem Twój, aż na wieki A

Oto moje serce, przecież wiesz D A h

Tyś miłością mą jedyną jest G A D
(A
)

2.Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jeteś mój, aż na wieki
Oto moje srece przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie