Piosenki - Obecność

Religijne

Obecność Twa

1. Przychodzisz w potężnej mocy
Przychodzisz w powiwie wiatru
Przychodzisz by zmieniać serce me
Ref. Obecność Twa, napawa strachem
A jednak sam nie boję się,
Bo miłość Twa zabrała wszelki starch.
2. W rzece Twojej miłości
Płynie pieśń mej wdzięczności
Chwały i czci...
Ref. Obecność Twa...