Piosenki - O Najświętsza Twarzy mego Pana

Religijne

O Najświętsza Twarzy mego Pana

fis cis7
1. O Najświętsza Twarzy mego Pana,
fis h7 fis
przed Tobą padamy na kolana.
E7 A A7 D A E fis
Ta Twarz, gdy nas sądzić będzie,
cis7 fis
postawże nas, Jezu, w pierwszym rzędzie.

2. Gdy Ty nas, o Jezu, będziesz sądzić,
okaż nam Twarz swoją, nie daj zbłądzić.
Przez Twe rany i boleści,
pozostań z Maryją przy mej śmierci.