Piosenki - Najwyższemu Bogu chwała

Religijne

Najwyższemu Bogu chwała

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
1. Bądź uwielbiony, Panie,
za Twoje do nas przybycie.
Za Ciało, którym nas karmisz,
Za Kościół, którym jesteśmy!
Alleluja!


Ant. Najwyższemu Panu chwała, Alleluja, alleluja.
2. Dzięki składamy za wszechświat
nigdy nieogarniony,
za ziemię, nasze mieszkanie,
za światło, wodę i życie.
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
3. Bądź uwielbiony nasz Boże
za twórczą pracę człowieka,
za miłość, która nas łączy,
za piękno, dobro i prawdę.
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
4. Dzięki składamy, Panie,
za dzieło naszego zbawienia,
za to, że stałeś się Ciałem,
za Twoje życie, naukę i cuda.
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
5. Bądź uwielbiony, Panie,
za Krzyż, na którym skonałeś
za Zmartwychwstanie Twoje,
za Ducha, którego nam dałeś.
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
6. Bądź uwielbiony, Boże,
za każdy grzech przebaczony
za ludzi, wśród których żyjemy,
za ludzi, których spotkamy
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
7. Dzięki składamy za dobra
od Ciebie otrzymane,
za naszą dzisiejszą ofiarę,
za słowa nam przekazane.
Alleluja!

Ant. Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja.
8. Bądź uwielbiony, Boże, nasz Stworzycielu
bądź uwielbiony, Jezu, nasz Panie,
bądź uwielbiony Duchu, nasza miłości,
Alleluja!