Piosenki - NAD JORDANEM

Religijne

NAD JORDANEM

1.Nad Jordanem, w cieniu rozłożystych drzew, aCE
tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe, aCE
prorok dzieje przepowiadał, FGa
lud wybrany Bozy jest. /x2 FGa

Ref. Święty, nadchodzi Święty, ae
prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. FGa (E)
Święty, nadchodzi Święty, ae
pokutę czyńcie, na twarze padajcie. FGa

2.Gdy nad młodym cieślą uniósł swoją dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
poznał prorok, że dziś właśnie, życie jego spełnia się. /x2

3.Ja chrzczę wodą, bo tal mi nakazał Pan,
ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz - Pan,
On chrzcić będzie Duchem Świętym
tych, którzy poznają Go. /x2