Piosenki - Klaszczmy w dłonie

Religijne

Klaszczmy w dłonie

h eA
Klaszczmy w dłonie /4x (klaszczemy w dłonie trzy razy w rytm melodii)
h D
Tak tak tak tak tak tak (wykonujemy przed sobą trzy pionowe ruchy rękami
(zaciśniętymi dłońmi) zgiętymi w łokciach
i wskazującymi palcami skierowanymi przed siebie)
Ja potrzebuję Ciebie (wskazujemy rękami na siebie a następnie na
h D inne osoby)
Tak tak tak tak tak tak /tak jak wyżej/

Będziemy tańczyć w niebie (kołyszemy się na boki w takt melodii)
h
Lewa nóżka (wystawiamy lewą nóżkę)
fis
Prawa nóżka (wystawiamy prawą nóżkę)
h fis
Prosto z serca buźka (krzyżujemy dłonie na piersi i wysyłamy
wszystkim "całuska")