Piosenki - Ja sobie wybrałem za obronę

Religijne

Ja sobie wybrałem za obronę

Ja sobie wybrałem za obronę,
Babkę Chrystusa Pana, świętą Annę;
Ja onej oddaję duszę, ciało,
Onę chcę miłować, jak przystało.

Ref.: Niech się, co chce, ze mną dzieje,
W Tobie, święta Anno, mam nadzieję!

2. Ja się Jej polecam dnia każdego,
Aby mnie broniła ode złego;
Ja onej swe nędze opowiadam,
I moje potrzeby jej przedkładam.

3. W smutku i nieszczęściu i w chorobie,
Że przyjdzie z pomocą, ufam sobie.
Najmilsza matuchna, Anna święta,
Bo ona o sługach swych pamięta.

4. Ty Matko, żadnego nie opuścisz,
I mnie te grzesznego nie zapomnisz,
Boś Ty jest pociechą zasmuconych.
Ty jesteś ratunkiem utrapionych.

5. Ku Tobie się sieroty uciekają,
Wdowy uciśnione pomoc mają,
Boś Ty, Anno święta, wszystkich Matka,
Wspomagasz każdego do ostatka.

6. Gdy już czas przyjdzie, że umrzeć muszę,
Anno, z Córką swoją strzeż mej duszy;
Uproście mi grzechów odpuszczenie
U Pana Jezusa i zbawienie!