Piosenki - Idziemy w rytm pieśni miłości

Religijne

Idziemy w rytm pieśni miłości

Idziemy w rytm pieśni miłości,
śpiewając na cześć Króla Chwał.
Ma moc, aby piekło otworzyć,
uwolnić od grzechu i zła.
Niesiemy więc flagę zbawienia,
a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan,
to armia czcicieli stoi z Nim wraz,
w ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask.

Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy
i słowem naszych ust.
A walka trwa! Dla Pana Chwał
swe życie składamy, by tryumf Chrystusa
w tym świecie mógł brzmieć!