Piosenki - Idzie mój

Religijne

Idzie mój Pan

e


Idzie mój Pan, idzie mój Pan.

a D H7 e

x2


On teraz biegnie, by spotkać mnie.

a a e


Mija góry, łaki, lasy,

D H7


By Komunii stał się cud.

e a e


On chce chlebem nas nakarmić,

D H7 e


By nasycić życia głód.