Piosenki - Hymn o miłości

Religijne

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
a miłości bym nie miał
Stałbym się jak miedz brzęcząca/*3
Albo cymbał brzmiący/*3

Gdybym posiadał wszelki dar prorokowania
I znał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę
Tak, iż bym góry przenosił
Lecz miłosci bym nie miał/*1
Byłbym niczym/*2

Miłosć cirpliwa jest, łaskawa
miłośc nie zazdrości
nie szuka poklasku
nie pamięta złego
gniewem się nie unosi

I gdym rozdał majętność swoją
a ciało swe wystawił na spalenie
Lecz miłości bym nie miał/*3
nic bym nie zyskał/*3

Miłośc nigdy nie ustaje
miłośc nigdy nie ustaje...