Piosenki - Hymn Maryjny

Religijne

Hymn Maryjny

Zwiastunko Boża dobrych czasów,
przyjęłaś z wiarą Bobre Słowo.
Panienko czysta z Nazaretu,
Tyś dla wierzących nową Ewą.

ref.:
Zwycięska Matko i Hetmanko,
lepszego wieku bądź Jutrzenką,
ludziom przyszłego tysiąclecia
okaż, okaż, że jesteś Matką.

Pod krzyżem wierna, współczująca,
Kościoła Matko w wieczerniku,
pod Twą obronę weź nas, Pani,
strwożonych ludzi obu wieków.

ref.:
Zwycięska Matko i Hetmanko.....

Niewiasto w słońce obleczona,
zdepcz głowę smoka - złość szatana,
uproś przyszłemu tysiącleciu
Chrystusa pokój - miłość Pana.

ref.:
Zwycięska Matko i Hetmanko.....

Jesteś nam dana ku obronie,
uproś więc świata ocalenie..
Niech się zjednoczą rozdzieleni,
Królestwo Syna niech nastanie.

ref.:
Zwycięska Matko i Hetmanko.....

Weź w swoje ręce, Matko Siewna, *)
jak ziarno - moje powołanie,
chcę Kościołowi dać swe życie,
a serce Tobie,Chryste Panie.