Piosenki - Hymn do Ducha św.

Religijne

Hymn do Ducha św.

Przybaź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich nauczycielu,
Racz łaska swoja obdarzyc
Serca któreś raczył stworzyć!

II.Tyś pocieszycielem zwany
Darem Bożym mianowany
Żywym źródłem i miłościa,
Ogniem i duszy światłościa.

III.Dar masz dla nas siedmioraki
Z Bogiem w mocy Tyś jednaki
Ty Ojcowskie pełnisz słowa
Tyś wszystkich(wszelskich)języków mowa

IV.Racz dać zmysłom dar światłości
Przymnażaj w sercach miłości
A słabośc serca naszego
Utwierdź mocą Bóstwa swego

V.Odpędź od nas czarta złego
Użycz pokoju Twojego
Przyjmij nas w swoja obrone
A zło pójdzie precz, w swą strone

VI.Racz nam Ojca Niebieskiego
Dac poznac i Syna Jego
I Ciebie Ducha Świętego
Od Obu pochodzącego

VII.Bogu Ojcu Wszechmocnemu
Synowi Zmartwychwstałemu
Tobie Duchowi społecznie
Niech brzmi chwała na wiem wiecznie