Piosenki - Hej Jezu

Religijne

Hej Jezu

1. Hej Jezu, Królem Tyś... 2x
Twe życie moim jest... 2x
Będę sławił cały dzień... 2x
Dzieła i zamysły Twe... 2x

2. Chwała Barankowi cześć... 2x
Weź mnie do ziemi swej... 2x
Zwyciężymy w Imię Twe... 2x
Ogłosimy rządy Twe... 2x

3. Hej o hej, o Lwie Judy... 2x
Jak potężny jesteś Ty... 2x
Hej o hej, o Lwie Judy... 2x
Jak wspaniały jesteś Ty... 2x