Piosenki - Gdzież jest Jezus, ma pociecha

Religijne

Gdzież jest Jezus, ma pociecha

Gdzież jest Jezus, ma pociecha
Mój najmilszy Zbawiciel?
Ach, gdzie jest największa radość,
Mej duszy Pocieszyciel?
Dusza moja jest strapiona,
Wielkim żalem obciążona,
Gdy Cię znajdzie, miły Jezu,
Wnet będzie uzdrowiona.

2. Ach, w boleściach serce wzdycha,
gdzie Jezu oddalony?
Dusza ma pokoju nie ma,
a będzie z Nim złączona;
bym miał skrzydeł sto tysięcy,
ażebym mógł jak najprędzej,
przez góry, lasy i skały
wzlecieć, gdzie Jezus miły.

3. Wołam, krzyczę, usiłuję,
ach, gdzie żeś mój Jezusie,
żem Cię stracił, ach, żałuję,
Tyś pociechą mej duszy.
Pójdź, uzdrów mnie z mych boleści,
a dopomóż mi w ciężkości;
Ciebie, Jezu, chcę miłować,
racz mi przybyć przy śmierci.