Piosenki - Gdy stoisz przed Panem

Religijne

Gdy stoisz przed Panem

Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo Święty jest wśród nas
Przed Panem kolana skłoń,
Z bojaźnią i ze czcią.
Nie znajdziesz grzechu w Nim,
Gdyż Bóg nasz święty jest.
Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo święty jest wśród nas.

Gdy trwam w uwielbieniu, wtedy Pan
Jaśnieje w życiu mym, zapala w nim święty żar,
wypełnia pięknem swym.
Przejmuje lękiem mnie widok światłości tej
Gdy trwam w uwielbieniu, wtedy Pan
Jaśnieje w życiu mym.
Stoimy przed Panem, Jego moc
wypełnia miejsce to.
On przyszedł oczyszczać, leczyć nas,
Udzielać łaski swej.
Wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu,
Stoimy przed Panem, Jego moc
wypełnia miejsce to.