Piosenki - Gdy Pan odmienił los Syjonu

Religijne

Gdy Pan odmienił los Syjonu

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
byliśmy jak we śnie.

2. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język pełen radości.

3. Wtedy mówiono między narodami:
wielkie rzeczy im Pan uczynił.

4. Pan uczynił z nami wielkie rzeczy,
staliśmy się radośni.

5. Odmień nasz los, o Panie,
jak odmieniasz bieg strumieni.

Niech ci, którzy we łzach sieją
z radością zbierają swój plon. /bis