Piosenki - Dziś mówię

Religijne

Dziś mówię tak

Dziś mówię tak Twej miłości, Panie,
bo umarłem z Tobą, aby z Tobą móc żyć.
Niech moje "Tak" przez Twe zmartwychwstanie
Przyjaciołom moim doda sił.

2. Życie to dar Twej miłości, Panie.
Ty nam powiedziałeś, że dobrze jest żyć.
Daj poznać smak Twoich błogosławieństw,
one będą źródłem moich sił.

3. Jeśli jest grzech w moim sercu, Panie,
w Tobie ukojenie odnajdę i moc.
A w chwili tej mówię "Niech się stanie",
pokrzepiony Ciałem Twym i Krwią.