Piosenki - Dziękujemy zawsze

Religijne

Dziękujemy zawsze

Dziękujemy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

1. Z radością dziękujemy Ojcu,
który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziele świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna.

2. On jest obrazem Boga Niewidzialnego
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
Bo w Nim zostało wszystko stworzone
i to co w niebiosach, i to co na ziemi.

3. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest głową Ciała - Kościoła
On jest początkiem, Pierworodnym spośród umarłych.

4. Zechciał B6g, by w Nim zamieszkała cała pełnia
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze Sobą:
To co na ziemi, i to co w niebiosach
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.