Piosenki - Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Religijne

Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święte nasze powołanie,
Które nam poznać dałeś
Przez Ojca naszego Franciszka.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy, Ci, Ojcze nasz,
za miłość seraficką,
którą rozlewasz w sercach naszy
dla zasług Ojca naszego
Franciszka.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy, Ci, Ojcze nasz,
za święty skarb ubóstwa,
którym nas ubogaciłeś
przez Ojca naszego Franciszka.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy, Ci, Ojcze nasz,
za radość doskonałą,
której nauczył nas w cierpieniu
Święty nasz Ojciec Franciszek.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy, Ci, Ojcze nasz,
za braci i siostry nasze w świecie,
którzy Ci świadectwo dają
w imię Ojca naszego Franciszka.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy, Ci, Ojcze nasz,
za świętą więź braterstwa,
która złączyła trzy Zakony
Świętego Ojca naszego Franciszka.
Tobie chwała na wieki. Amen.