Piosenki - Duszo moja, niech pieśń Twoja

Religijne

Duszo moja, niech pieśń Twoja

Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównan, Więc mu chołdy trzeba nieść!

Ref.:
Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

2. On w świętości i czystości po Marypierwszym był,
Przy Panience on w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił.

3. Na swym łonie, jak na tronie, Króla niebios Józef niósł,
W Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus, przy nim rósł.

4. Z Jego ręki, wznosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał.
I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał.