Piosenki - Dobry Pasterzu, miłosierny Panie

Religijne

Dobry Pasterzu, miłosierny Panie

Dobry Pasterzu, miłosierny Panie,
Który swe owce wiedziesz na pastwiska,
Dawnych obietnic Tyś jest wypełnieniem,
Bożym Mesjaszem, Królem Twego ludu.

2. W Tobie obrona przed napaścią wilka,
Krzyż bowiem własny dałeś nam za oręż;
Ty swoim cieniem chronisz nas przed skwarem,
W chłodzie ogrzewasz ciepłem swego serca.

3. Jeśli zbłądzimy pośród cierni grzechu,
Weź na ramiona, użal się nad nami;
Rozpal ognisko, co miłością płonie,
Z ran niewierności ulecz przebaczeniem.

4. Dzień się już chyli, noc zapadnie ciemna,
Zostań więc z nami, Dobry nasz Pasterzu;
Tobie i Ojcu razem z Duchem Swiętym
Chwała niech będzie teraz i na wieki. Amen.