Piosenki - Dobry Panie

Religijne

Dobry Panie

Dobry Panie, uczyń z nas
narzędzia Twojego pokoju.

Spraw, abyśmy siali miłość tam,
gdzie panuje nienawiść.
Dozwól nieść wybaczenie tam,
gdzie panuje krzywda.

Spraw, abyśmy siali jedność tam,
gdzie panuje zwątpienie.
Dozwól nieść nadzieję tam,
gdzie panuje rozpacz.

Spraw, abyśmy nieśli światło tam,
gdzie panują ciemności.
Dozwól nieść radość tam,
gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.
Nie tyle szukać zrozumienia,
co innych rozumieć.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać miłości, co innych miłować.
Albowiem dając, otrzymujemy,
wybaczając, zyskujemy przebaczenie.

A umierając, rodzimy się do nowego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.