Piosenki - Do ziemi obiecanej

Religijne

Do ziemi obiecanej

Trudna jest przed nami droga,
Gdyż ku niebu wiedzie nas.
Na niej możesz dotknąć Boga,
Nie trać chwil, bo goni czas.

Do Ziemi Obiecanej idziemy,
Trud pielgrzymi z sobą niesiemy.
Bóg z nami, Bóg - z Niego moc czerpiemy,
Z Nim nie zginiemy.

2. Bóg nas strzeże i prowadzi,
Bóg nam łaski daje czas.
Nie oszuka i nie zdradzi.
Bóg naprawdę kocha nas.

3. Możesz wątpić w Jego miłość,
W Jego dobroć, w Jego gest.
Dzisiaj możesz Go doświadczyć
I przekonać się, że jest.

4. To nie mit, ni żadna fikcja.
On jest żywy pośród nas.
Nie spotkałeś Go, to spotkasz,
Lecz pamiętaj - goni czas.