Piosenki - Dlaczego

Religijne

Dlaczego

Dlaczego wierzyć Tobie umiem,
Dlaczego zawsze Cię rozumiem,
Dlaczego słońca, jasny promień
Biegnie od Ciebie prosto do mnie?

2.Dlaczego wierzę tylko w Ciebie,
Dlaczego właśnie tego nie wiem?
I skąd się wzięła ta wielka miłość,
To Ty mnie kochać nauczyłeś.

3.O Panie tak bardzo chciałbym,
Aby promień Twego serca,
Dotarł do wszystkich, do wszystkich ludzi
Na znak Twojego miłosierdzia.