Piosenki - Dekalog

Religijne

Dekalog

Nie będziesz miał bogóg cudzych przede mną
nie będziesz brał imienia mego nadaremnie
dzień święty święcić będziesz i czcił swych
rodziców bo ja tak ci mówię twój Bóg.
nie będziesz zabijał i cudzołożył
nie będziesz kradł i oczerniał bliźniego
nie będziesz pożądał żony jego
ani żadnej rzeczy należącej do niegoC

Idź i nie grzesz więcej On prosi cię o to
bo jesteś najkochańszą w świecie mu istotą
ludzką rzeczą jest błądzić
i szukać dobrej drogi
a droga jest tylko jedna jedyna.

tylko jedna jest droga
Dekalogiem naznaczona
czasem prosta wygodna
czasem ciernista
lecz do Boga najbliższa
tylko jedna jest droga
przez Boga prowadzona
czasem łatwa czasem łzami skropiona
lecz do Boga jedyna.
i choćbyś zdobył najwyższy świata szczyt
i choćbyś odkrył tajemnic wszystkich klucz
i choćbyś przebiegł najdłuższą z ludzkich dróg
osiodłał czas, dosięgnął gwiazd. C e
to co ci to wszystko da co ci to da..
/skoro droga jest tylko jedna
jedna jest droga/2x.