Piosenki - Dajesz Jezu ciało

Religijne

Dajesz Jezu ciało swe

Dajesz Jezu ciało swe
i Krew, napój nieśmiertelności.

1. Ciało Święte Chrystusa Baranka Bożego,
Ciało Święte wydane dla naszego zbawienia.

Ref.
Dajesz, Jezu...

2. Ciało Święte udzielające swoim uczniom
Tajemnicy Nowego Przymierza.

Ref.
Dajesz, Jezu...

3. Ciało Święte, dzięki któremu otrzymaliśmy bezkrwawą ofiarę,
Ciało Święte Arcykapłana, wywyższone nad niebo.

Ref.
Dajesz, Jezu...

4. Ciało Święte, które usprawiedliwia grzeszników,
Ciało Święte, które oczyściło nas przez Krew swoją.

Ref.
Dajesz, Jezu...

5. Ciało Święte Tego, który wodą obmył stopy Apostołów,
Ciało Święte Tego, który oczyścił ich serca przez Ducha.

Ref.
Dajesz, Jezu...

6. Ciało Święte, które otrzymało podstępny pocałunek
i które przez miłość śmierć zdeptało.

Ref.
Dajesz, Jezu...

7. Ciało Święte dobrowolnie wydane Piłatowi
i objawiające swą czystość w Kościele.

Ref.
Dajesz, Jezu...

8. Spożywamy Nieśmiertelnego, który składa ofiarę za śmierć, dając życie,
zstępuje do piekła i zostawia je zwyciężone.

Ref.
Dajesz, Jezu...

9. Maria, która niegodna namaściła Jego stopy,
ona pierwsza ujrzała Go przed grobem i uwielbiła swego Boga.

Ref.
Dajesz, Jezu...

10. Rzekła do Piotra i Apostołów:
On zmartwychwstał spośród tych, co pomarli,
Pan Nieśmiertelny.

Ref.
Dajesz, Jezu...

11. Łamiemy ten Chleb i błogosławimy Kielich zbawienia,
bo Twoja Krew, o Chryste, jest dla nas źródłem życia.

Ref.
Dajesz, Jezu...

12. Aniołowie i Moce nieba gromadzą się przy ołtarzu Pana,
Chrystus daje nam Święty Chleb i Kielich nieśmiertelności.

Ref.
Dajesz, Jezu...

13. Kto spożywa to Ciało i pije z tego Kielicha,
ten przebywa w Bogu, a Bóg w nim.

Ref.
Dajesz, Jezu...

14. Pan dał pokarm z nieba, człowiek pożywa chleb Aniołów,
wdzięczni przyjmujemy ten sakrament z niebios.

Ref.
Dajesz, Jezu...

15. Zbliżmy się do ołtarza Pana z pokornym sercem,
pałającym pragnieniem Boga i pełnym Ducha.

Ref.
Dajesz, Jezu...

16. Oto lud Twój zgromadzony w świątyni pełen radości,
pojednani będąc trwajmy w pokoju i miłości braterskiej.

Ref.
Dajesz, Jezu...