Piosenki - Ciebie, Panie pragnę

Religijne

Ciebie, Panie pragnę :) :)

Ciebie, Panie pragnę, Ciebie, Panie chcę a7 h cis h w sercu moim miejsce dla Ciebie jest proszę wejdź nie pukaj, drzwi otwarte są czuj się, jak u siebie, tutaj jest Twój dom. I bądźmy razem tak po życia mego kres D fis cis h ja i Ty, i Ty i ja niech spotkanie nasze całą wieczność trwa. /x2