Piosenki - Ciebie Boże chwalimy

Religijne

Ciebie Boże chwalimy

Ciebie Boże chwalimy,
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego.
Ze wszystkich sił wielbimy.
Dawco wszystkiego dobrego,
w dobroci nieskończony,
bądź na wieki chwalony.

2. Tobie Anieli w niebie
nucą: Święty, Święty, Święty!
I bez ustanku Ciebie
wielbią, Boże niepojęty!
Chwała Twa, wieczny Panie,
na wieki nie ustanie.

3. Ojcze, któryś z niczego
wszystko stworzył, utrzymujesz!
Tyś początkiem wszystkiego,
wszystkim rządzisz, zawiadujesz!
I my wielbimy Ciebie
wzorem Aniołów w niebie.

4. Chrystusa, Syna Twego,
wespół z Tobą uwielbiamy,
także Ducha Świętego
Bogiem naszym wyznawamy.
Tyś w Osobach trojaki,
ale w Bóstwie jednaki.