Piosenki - Cichy zapada zmrok

Religijne

Cichy zapada zmrok

Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła!
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia!

2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię:
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień!
Noc niech zniknie i cień!
Niech przy Tobie trwa m4ś1!

3. W cichym mroku i mgle, Panie mój. wołam Cię:
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni.
Racz wysłuchać i strzec
wiecznych powrotów mych.