Piosenki - Ci, którzy Jahwe ufają

Religijne

Ci, którzy Jahwe ufają

Ci, którzy Jahwe ufają, Są jak góra Syjon, E H A H E H A H

Co się nigdy nie porusza, Ale trwa na wieki. /2x E H A H E H A H

Góry otaczają Jeruzalem, Tak jak Jahwe otacza swój lud E H A H E H A H

I teraz, i na wieki, I teraz, i na wieki. E H A H E H A H


Góry otaczają święte miasto Jeruzalem, E H A H

Tak jak Jahwe otacza swój lud E H A H

I teraz i na wieki, I teraz, i na wieki. E H A H


Módlmy się o pokój, pokój, pokój, pokój. (miłość, radość) E H A H
(
Całość można też grać obniżoną, będzie wtedy D A G A)