Piosenki - Chrystusa Pana musisz zawsze chcieć

Religijne

Chrystusa Pana musisz zawsze chcieć

On wielką radość sprawi ci,
Gdy duszy swej otworzysz drzwi.
Udzieli łaski i pokoju
I da zwycięstwo w twoim boju.
Bo bój, który dziś rozpoczynasz
Wymaga Jego umocnienia,
Jeśli chcesz podjąć krzyż na nowo,
Który prowadzi do zbawienia.

1. Chrystusa Pana musisz zawsze chcieć,
Jeśli w sumieniu pokój chciałbyś mieć,

2. Przepraszaj często za swe uchybienia,
Otworzysz sobie drogę do zbawienia,

3. Ponieś go z sobą spotkanemu bratu,
Byś swym przykładem jego ubogacił.