Piosenki - Chrystus moim światłem

Religijne

Chrystus moim światłem

Chrystus moim światłem,
Chrystus moim życiem,
Jedynym Panem i Zbawicielem.
Jemu ufam, zawierzam swe życie,
By nim kierował na drodze ku Ojcu.

1. Niepokalana Matko Kościoła,
Najdoskonalszy wzorze Nowego Człowieka,
Pełna Ducha Świętego
Wraz z Tobą oddaję się Chrystusowi,
Jego Słowu i dziełu.
Bądź moją Matką i Nauczycielką.

2. Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca,
Przez Ciebie we Chrzcie Świętym
Narodziłem się na nowo,
By być dzieckiem Boga.
Ucz mnie miłości i posłuszeństwa Ojcu.
Napełnij łaską i mocą swoją.
Bądź Towarzyszem mej drogi.

3. Dzięki Jezu za Twój Kościół,
Pielgrzymującą wspólnotę ludu Bożego.
Pozwól mi wrastać głębiej
W tę braterską wspólnotę,
Podejmować diakonię,o Tobie dawać świadectwo.
Miłować siostry i braci i tych,
Którzy nam przewodzą w drodze do Ciebie.

4. Daj miłować coraz bardziej Twoje słowo,
Niech staje się ono dla mnie światłem życia.
Daj doświadczyć mocy i radości Ducha Świętego
Przez wierność codziennej modlitwie,
Na drodze wzrastania w świętości.

5. Udziel mi, Panie, daru miłości
W bezinteresownym dawaniu siebie;
Miłości pięknej i szlachetnej,
Którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach.
Przyjm dzięki za drogę,
Na którą mnie wezwałeś,
Bez mej zasługi. Amen, alleluja.