Piosenki - Chodź z nami przyjacielu

Religijne

Chodź z nami przyjacielu

Czy chłodno, czy wiatr - idziemy przez świat
Na drodze nam nikt nie stanie.
Me troski, przykrości nieznane w miłości,
Więc dołącz się do nas i z nami chodź.

Chodź z nami, chodź przyjacielu,
Nasza droga dobra jest.
Ta droga nas wszystkich prowadzi do celu,
Gdzie czeka nas Zbawca nasz, czeka Pan.

2. Czy deszcz, czy pogoda - nam sił nie jest szkoda,
To wędrówka nasza.
Nam smutki i troski rozprasza w miłości,
Więc dołącz się do nas i z nami chodź.

3. Do Matki idziemy, swe troski niesiemy,
Bo ona nas wysłucha.
Ma serce gorące i nas kochające,
Więc dołącz się do nas i z nami chodź.