Piosenki - Chleb niebiański dał

Religijne

Chleb niebiański dał nam Pan

Chleb niebiański dał nam Pan
na życie wieczne.

1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony.
Ciało Pana i Krew drogocenną.
Chleb przemienił Pan,Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
"To Ciało spali ciernie grzechów,
i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm".