Piosenki - Cała chwała

Religijne

Cała chwała

Me serce jest przy Tobie, Panie,
Uwielbiam Cię, Tyś Królem mym.
Wspaniałość Twa jest mym natchnieniem,
Twa łaska duszy mojej budzi śpiew.

Ref.
Cała chwała, godność i moc są w rękach Twych
Są w rękach Twych,
Jezu, Zbawco, Tyś Synem Bożym,
Wielbię Cię, uwielbiam Cię.

2.Zło obce Ci, miłujesz prawość
Dlatego Bóg wywyższy Cię,
Namaści Cię olejem radości,
Napełni się wonnością pałac Twój.

3.Panie, Twój tron będzie trwał wiecznie,
Wyroki Twe tak słuszne są.
I w chwale znów przyjdziesz zwycięski,
W pokorze, prawdzie i prawości swej.