Piosenki - Boże, Twoja droga jest święta

Religijne

Boże, Twoja droga jest święta

Boże, Twoja droga jest święta
Twa Prawica wyciągnięta nad moją głowę,
Kiedy idę błogosławi mnie
I moje kroki

Boże, Ty objawiłeś się wszystkim narodom
Jako jedyny Bóg, który może zdziałać cuda
Ty wybawiłeś z opresji Lud Swój
Synów Józefa i Jakuba