Piosenki - Boski nasz Pocieszycielu

Religijne

Boski nasz Pocieszycielu

Boski nasz Pocieszycielu,
W mrokach cierpień i niedoli
Stwórco jasnych widnokręgów,
Ukaż światła Bożej woli.

Ref.:
Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie. (x2)

2. Duchu Prawdy, świat nie widząc
Nie chce znać Cię, nie przyjmuje
Otwórz umysł nasz i serce,
Niech Cię pozna i miłuje.

3. Boski nasz Nauczycielu,
Ciągle kształtuj nas na nowo,
Ucz, że "duchem jest i życiem"
Każde Chrystusowe słowo.

4. Boski Duchu, Świadku Pana,
Na niepewnej życia fali,
Wspieraj, byśmy swą postawą
Jemu świadectwo dawali.

5. Któryś jest rzecznikiem wiary
Dawco łask, sprawiedliwości,
Głoś niechybny sąd nad grzechem,
I zwycięstwo głoś miłości.

6. Przyszłych spraw Oznajmicielu,
Rozszerz nasze serca małe,
Rzeczy przyszłe nam odkrywaj,
Prowadź nas do prawdy całej.

7. Tyś Chrystusa chwały Znakiem,
Udziel łaski i pomocy
Do odkrycia Boga w świecie,
Ojca, Syna zbawczej mocy.