Piosenki - Bojaźń Boża początkiem mądrości

Religijne

Bojaźń Boża początkiem mądrości

Bojaźń Boża początkiem mądrości.
Spraw, niech dar Twój w mym życiu zagości,
Bym odczuł cały ogrom Boga i poznał,
Co pokory droga, co pokory droga!

2. Duchu Święty, na pamięć wieczności
Niech unikam światowych marności.
Niech świętość chroni mnie przed grzechem,
A sprawiedliwość da pociechę.

3. Wszechobecność przestrogą niech będzie,
Że Bóg słyszy i widzi mnie wszędzie.
O Duchu Święty, bądź pobudką,
Bym nigdy Ci nie sprawił smutku!