Piosenki - Bogu słońca i księżyca

Religijne

Bogu słońca i księżyca

Czyńcie chwałę Panu wszystkie Jego dzieła,
Wodo, ogniu, wietrze - złóżcie Stwórcy hołd.
Ptak i strumień śpiewem w woni barwnych kwiatów
Brat - człowiek miłością niechaj chwali Go.

Ref.
Najwyższy Panie - miłości dzisiaj śpiew
Nieść pragnie siostra - radosna ziemia.

2. Jasny Bracie - Słońce, śpiewaj Panu chwałę,
Blaskiem swego życia obudź łaski dzień.
Niech w duecie z Tobą zabrzmią srebrne nuty
Pieśni Siostry Księżyc, nocy niszcząc cień.
Ref. Najwyższy Panie - tysiącem trudów tych
Wielbi Cię droga, radosna siostra ma.