Piosenki - Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa

Religijne

Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa

Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa,
w radości Ducha Świętego niech
będzie chwała na wieki wieków.
Amen. Amen. Alleluja, alleluja!

1. Niech będzie błogosławiony Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.

2. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem. - Ant.

Ant. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa,
w radości Ducha Świętego niech
będzie chwała na wieki wieków.
Amen. Amen. Alleluja, alleluja!

3. Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa
według postanowienia swej woli.

4. Ku chwale majestatu swej łaski,
którą nas obdarzył
w Umiłowanym swoim Synu. - Ant.

5. W Nim mamy odkupienie przez Krew Jego,
odpuszczenie występków
według bogactwa Jego łaski.

6. Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości
i zrozumienia. - Ant.

7. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia,
które przedtem w Nim powziął.

8. Dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w
Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach i to, co na ziemi. -Ant.

9. Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu,
my, którzyśmy już przedtem złożyli nadzieję
w Jezusie Chrystusie.

10. W Nim także zostaliśmy opatrzeni pieczęcią,
obiecanym Duchem Świętym,
który jest zadatkiem naszego odkupienia. -Ant.

11. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen. - Ant.