Piosenki - Bóg nad swym ludem

Religijne

Bóg nad swym ludem

Bóg nad swym ludem zmiłował się
i Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje usuwa grzech,
prowadzi w bramy Królestwa.

Ref.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
swoją miłość odnów w nas. /2x

Miłość Chrystusa przemienia świat,
wyznacza szlaki wciąż nowe,
kruszy nienawiść, wprowadza ład,
jednoczy z ludźmi i z Bogiem.

W miłości swojej zachowaj nas
Chryste, Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i Pojednania.

Na straży Bogu oddanych serc
Matka Kościoła trwa wiernie.
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
a Ona wspierać nas będzie.