Piosenki - Bóg miłosierny

Religijne

Bóg miłosierny

Bóg miłosierny Pan łaskawy jest tu
między nami jest nami jest Bóg.

Błogosław duszo moja Pana
I wszystko co jest we mnie święte imię Jego
Błogosław duszo moja Pana
I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
I leczy wszystkie choroby
On życie twoje ratuje od zguby,
Obdarza cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami
Jak pióra orła odnawia się twoja młodość.
Dzieła Pana są sprawiedliwe,
Wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy
Nie wiedzie sporu do końca
Nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
Ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
Tak można jest Jego łaska dla Jego wyznawców

Jak jest odległy wschód od zachodu,
Tak daleko odsuwa od nas nasze grzechy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi
Tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
Ani według win naszych nam nie odpłaca.
Wie On, z czegośmy powstali,
Pamięta, że jesteśmy prochem.

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
A Jego sprawiedliwość nad ich synami
Nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
I pamiętają, by pełnić Jego wolę.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
Wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
Na każdym miejscu Jego panowania:' błogosław, duszo moja, Pana!