Piosenki - Bo góry mogą ustąpić

Religijne

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić /2x
I pagórki się zachwiać,
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie
Mówi Pan /2x